Archive

Posts Tagged ‘nama’

Pedoman Penamaan Manusia Berdasarkan Nama dan Sifat Allah

January 25th, 2012 No comments

Penamaan objek telah dibahas pada artikel yang berjudul “Mengapa Disebut Ikan Mujair atau Burung Kenari?”. Namun, bagaimana dengan penamaan manusia yang mengacu pada nama dan sifat-sifat Allah SWT? Pantaskah manusia diberikan penamaan yang menyandang nama dan sifat Allah? Apakah tidak boleh memberikan nama berdasarkan nama dan sifat Allah?

Pemberian nama memang merupakan persoalan konvensi atau perjanjian antaranggota masyarakat bahasa (pengguna bahasa) (Aristoteles, 384-322 SM). Meskipun demikian, secara kontemporer dapat ditelusuri sebab-sebab yang melatarbelakangi pemberian nama sejumlah kata dalam leksikon bahasa Indonesia, bahkan Chaer (2009:44—52) menyatakan sembilan penamaan objek.

Pemberian nama manusia juga mengacu pada makna nama tersebut. Terkadang, manusia memberikan penamaan anaknya berdasarkan nama dan sifat-sifat Allah. Bolehkah?

Read more…

Categories: Semantik Tags: , , ,